Image

GEZINSTHERAPIE

Zijn er negatieve interactiepatronen ontstaan binnen jullie gezin of zijn er ruzies die onopgelost blijven? In het gezin kan het plezier van het samenleven soms ver te zoeken zijn. Er kunnen vervelende patronen ontstaan zijn, negativiteit in de omgang met elkaar, ruzies die steeds terugkeren. Of misschien ervaar je juist een langs elkaar heen leven, een gebrek aan contact en mis je het gevoel van verbondenheid.  In gezinsgesprekken wil ik jullie helpen om elkaar echt te zien en te horen, zonder oordeel. Gezinstherapie kan een veilige setting bieden om problemen te bespreken, een veilig contact weer op te bouwen met elkaar, waarin het gevoel van verbondenheid weer kan groeien en jullie gezinsleven weer leuk wordt!

Waarom gezinstherapie?

Als ouders in deze tijd moet je voortdurend je eigen waarden en normen bepalen, je eigen grenzen vaststellen, wat de nodige conflicten met opgroeiende kinderen op kan leveren. Voor alleenstaande ouders is dit alles dubbel zo zwaar. Kinderen worden al vroeg mondig. Ze zien en horen veel, ook via social media. Er wordt veel naar hun mening gevraagd. Die geven ze ook thuis. Ze accepteren niet zomaar meer het gezag van ouders. Daar komt bij dat een groot deel van de ouders veel werkt en daardoor minder tijd heeft om aan hun kinderen te besteden. Soms voelen ze zich daar schuldig over en compenseren ze hun schuldgevoel met toegeeflijkheid.

Gezinstherapie voor volwassen kinderen en hun ouders

Ook wanneer de kinderen reeds volwassen zijn en hun eigen weg gaan, kan dat problemen opleveren. Ouders begrijpen lang niet altijd de keuzen die hun (volwassen) kinderen maken. Bovendien kan de gezinscultuur van een eventuele partner van een kind, ook voor wrijving en soms zelfs strijd zorgen in het oude gezin. Een ander probleem dat volwassen kinderen met hun ouders kunnen hebben, is het verschil in verwachtingen ten aanzien van de aard en frequentie van het contact. Ook kunnen onuitgesproken kwetsuren uit het verleden tot verwijdering in het contact leiden. Het uitspreken hiervan en echt luisteren naar elkaar, werkt helend en kan weer tot meer verbinding zorgen.

Tijdens gezinstherapie onderzoek ik hoe gezinsleden op elkaar reageren. Daaruit wordt duidelijk welke gezinspatronen de problemen veroorzaken en in stand houden en kunnen jullie nieuwe ervaringen opdoen hoe het anders kan.

Renate Zom
06 - 1264 7479
info@praktijkinverbinding.com

Copyright © 2021 Praktijk in Verbinding
Image

Search