Image

RELATIETHERAPIE

Voelen jullie je eenzaam of ongelukkig in jullie relatie? Ervaren jullie verwijdering in het contact doordat jullie allebei je eigen gang gaan of steeds weer in discussies of ruzies terecht komen? Vinden jullie het lastig om eigen behoeften bespreekbaar te maken? Of willen jullie de communicatie graag verbeteren?

Relatietherapie kan jullie helpen de verbinding met jezelf en met je partner nieuw leven in te blazen. Tijdens onze gesprekken kijk ik hoe jullie in het hier en nu met elkaar omgaan. Ik kijk hoe jullie balans is tussen autonomie en verbondenheid: hoe is een ieder afgestemd op eigen behoeften en grenzen en die van de ander. Daarnaast gaan we in op de problemen die jullie ervaren en staan we stil bij jullie interactie patronen en dynamiek binnen de relatie. Dit helpt om vicieuze cirkels te doorbreken.

Relatie APK: investeer in wat je lief is

Als relatietherapie nog niet aan de orde is, is het evengoed van groot belang om te investeren in de relatie met je partner. Hoe houd je oog voor elkaar als partners als je opgeslokt wordt door je gezin, je werk en je vrije tijd? Je verwacht dat in jullie relatie alles vanzelf gaat, maar ook je relatie verdient onderhoud.
De volgende thema’s zullen aan bod komen:
  • vijf talen van de liefde
  • hechting en kwetsbaarheid
  • autonomie en verbondenheid
  • omgaan met conflicten
  • communicatie
  • intimiteit en seksualiteit
We maken de balans op waar jullie op dit moment in je relatie staan. Waar liggen de kansen voor jullie om samen te groeien. De relatie APK kan tijdens 4 groepsbijeenkomsten of in de vorm van 4 relatiegesprekken.

Verder na ontrouw… ja het kan!

Ontrouw doet je relatie, lang of kort, trillen op zijn grondvesten. Voor het herstel van vertrouwen is het allereerst van wezenlijk belang om stil te staan bij de emoties die ontrouw voor de bedrogene, maar ook voor de vreemdganger met zich meebrengt. Deze heftige emoties komen vaak voort uit de angst de liefdesband met je partner kwijt te raken. Belangrijk is om stil te staan bij de betekenis van ontrouw. Ontrouw leidt tot verwijdering maar is ook een signaal van verwijdering die al eerder is ontstaan.
Veel mensen die vreemdgaan zijn niet zozeer uitgekeken op hun partner, maar op de persoon die zij zelf zijn geworden. Vreemdgaan gebeurt vaak omdat we op zoek zijn naar iets in onszelf, dat we in onze huidige relatie zijn verloren. Vaak ben je dus niet zozeer op zoek naar een andere geliefde, alswel naar een andere versie van jezelf.

Het is essentieel voor het herstel van het vertrouwen dat jullie je als partners goed gewaar zijn van eigen verlangens en behoeften en deze delen met de ander. Als het je als partner lukt hier ontvankelijk op te reageren, zodat deze behoeften een plek kunnen krijgen binnen de relatie, biedt dit kansen voor een nieuwe, intense verbinding met elkaar.
Renate Zom
06 - 1264 7479
info@praktijkinverbinding.com

Copyright © 2021 Praktijk in Verbinding
Image

Search