Image

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met mij als therapeut te bespreken of schriftelijk kenbaar te maken. Kom je er echt niet uit, dan kun je daarna een klachtenprocedure in gang zetten. Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van WKKGZ.
Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie SGAG.

Renate Zom
06 - 1264 7479
info@praktijkinverbinding.com

Copyright © 2021 Praktijk in Verbinding
Image

Search