Image

Uw privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht uitgevoerd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw digitale dossier. De gegevens in het dossier blijvende dossiers, zullen volgens de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard blijven.
Renate Zom
06 - 1264 7479
info@praktijkinverbinding.com

Copyright © 2021 Praktijk in Verbinding
Image

Search